Etiket: Mehmet Akif Şiirleri

Mehmet Akif Ersoy Cenk Marşi Şiiri

Cigdem Şiirler 20.Eyl.2019 379 görüntülenme 0 yorum
Mehmet Akif Er
  Mehmet Akif Ersoy Cenk Marşi Şiiri ey sürüden arkaya kalmış yiğitarkadaşın gitti haydi sen de gitbak ne diyor ceddi şehidin işithaydi git evladım uğurlar olahaydi git evladım açıktır yolunzalimlere karşı bükülmez kolunbayrağı çek ön safa geçmiş bulunuğurun açık olsun uğurlar ola. eşele bir yerleri örten karıot değil onlar dedenin saçlarıdinle şehit sesleridir rüzgarıhaydi git evladım uğurlar olahaydi git evladım a&cced...

Mehmet Akif Ersoy Kocakarı İle Ömer Şiiri

Cigdem Şiirler 20.Eyl.2019 4 görüntülenme 0 yorum
Mehmet Akif Er
  Mehmet Akif Ersoy Kocakarı İle Ömer Şiiri   Üstâd-ı necîbim Ali Ekrem Bey’e Yok ya Abbâs’ı bilmeyen, kimdi? ...O sahâbîyi dinleyin şimdi: «Bir karanlık geceydi pek de ayaz...»İbni Hattâb’ı görmek üzre biraz,Çıktım evden ki yollar ıpıssız.Yolcu bir benmişim meğer yalnız!Aradan geçmemişti çok da zaman,Az ilerden yavaşça oldu iyan,Zulmetin sînesinde ukde gibi,Ansızın ...

Mehmet Akif Ersoy Ağlarım Ağlatamam Şiiri

Cigdem Şiirler 20.Eyl.2019 1542 görüntülenme 0 yorum
Mehmet Akif Er
      Mehmet Akif Ersoy Ağlarım Ağlatamam Şiiri Bana sor sevgili kâri’, sana ben söyleyeyim,Ne hüviyyette şu karşında duran eş’ârım:Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri;Ne tasannu’ bilirim, çünkü, ne san’atkârım.Şi’r için “gözyaşı” derler; onu bilmem, yalnız,Aczimin giryesidir bence bütün âsârım!Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleye...

Mehmet Akif Ersoy Meyhane Şiiri

Cigdem Şiirler 20.Eyl.2019 10 görüntülenme 0 yorum
Mehmet Akif Er
  Mehmet Akif Ersoy Meyhane Şiiri Hurûşan bad-ı süfliyyet derunundan, kenarından;Girizan ruh-i ulviyyet hariminden, civarından.Çıkar bin nal e-i nevmid hak-i ra' şe-darından,iner bin zulmet-i makber feza-yı şeb-nisarından.Gelir feryadlar ebkem duran her seng-i zarından:yıkılmış hanümanlar sanki çıkmış da mezarından!Dehan-ı hasret açmış rahnedar olmuş cidarından!Çöker bir dild-i matem titreyen kandil-i tarından:Sönüp gitmiş ocaklar ...

Mehmet Akif Ersoy Leyla Şiiri

Cigdem Şiirler 20.Eyl.2019 6 görüntülenme 0 yorum
Mehmet Akif Er
    Mehmet Akif Ersoy Leyla Şiiri   Barındırmaz mısın koynunda, ey toprak? ' derim, 'yer pek';Döner, imdâdı gökten beklerim, heyhât, 'gök yüksek'.Bunaldım kendi kendimden, zamân ıssız, mekân ıssız;Ne vahşetlerde bir yoldaş, ne zulmetlerde tek yıldız!Cihet yok: Sermedî bir seddi var karşında yeldânın;Düşer, hüsrâna, kalkar, ye'se çarpar serserî alnın!Ocaksız, vâhalar, çöller; sağ...

Mehmet Akif Ersoy Olmaz ya... Tabii... Şiiri

Cigdem Şiirler 17.Eyl.2019 8 görüntülenme 1 yorum
Mehmet Akif Er
  Mehmet Akif Ersoy Olmaz ya... Tabii... Şiiri Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? -(Kuran-ı Kerim) Olmaz ya... Tabii... Biri insan, biri hayvan!Öyleyse cehalet denilen yüz karasından Kurtulmaya azmetmeli baştanbaşa millet.Kâfi değil mi, yoksa bu son ders-i felaket? Son ders-i felaket neye mal oldu? Düşünsen:Beynin eriyip yaş gibi damlardı gözünden! 'Son ders-i felaket' ne demektir? Şu demektir:Gelmezse eğer kendine millet, gidecektir! Zira, yeni bi...

Mehmet Akif Ersoy Oğlum, Bu Temenni Neye Benzer, Bana Bak Şiiri

Cigdem Şiirler 17.Eyl.2019 9 görüntülenme 0 yorum
Mehmet Akif Er
    Mehmet Akif Ersoy Oğlum, Bu Temenni Neye Benzer, Bana Bak  Şiiri Oğlum,bu temenni neye benzer, bana bak:Eşeklerin canı yükten yanar,aman derler,Nedir bu çektiğimizderd,çifte çifte semer!Biriyle uğraşırken gelip çatar öbürü;Gelir ki taş gibi hain, hem eskisinden iri. Semerci usta geberseydi...değmeyin keyfe!Evet,gebermelidir inkisar edin herife.Zavallı usta göçer bir gün akibet, ancak,Makaami öyle uzun boylu...

Mehmet Akif Ersoy Sabah İskambil Atar Kahvede, Akşam Domine Şiiri

Cigdem Şiirler 17.Eyl.2019 1 görüntülenme 0 yorum
Mehmet Akif Er
    Mehmet Akif Ersoy Sabah İskambil Atar Kahvede, Akşam Domine  Şiiri Köylünün bir şeyi yok, sıhhatı, ahlakı bitik;Bak o sırtındaki mintan bile tiftik tiftik. Bir kemik, bir deridir ölmedi kaldıysa diri;Nerde evvelki refahın ancak onda biri? Dam çökük, arsa rehin, bahceyi icra ister;Bir kalem borca bedel faizi defter defter! Hiç bakım görmediğinden mi nedendir, toprak,Verilen tohmu da inkar edecek, öyle çorak, Bire d&o...

Mehmet Akif Ersoy Pek Hazin Bir Mevlid Gecesi Şiiri

Cigdem Şiirler 17.Eyl.2019 1 görüntülenme 0 yorum
Mehmet Akif Er
    Mehmet Akif Ersoy Pek Hazin Bir Mevlid Gecesi Şiiri Yıllar geçiyor ki, yâ Muhammed,Aylar bize hep muharrem oldu!Akşam ne güneşli bir geceydi...Eyvah, o da leyl-i mâtem oldu!Âlem bugün üç yüz elli milyonMazlûma yaman bir âlem oldu!Çiğnendi harîm-i pâki şer'in;Nâmûsa yabancı mahrem oldu!Beyninde öten çanın sesindenBinlerce minâre ebkem oldu.Allah için, ey Nebiyy-i ...

Mehmet Akif Ersoy Said Paşa İmâmı Şiiri

Cigdem Şiirler 17.Eyl.2019 3 görüntülenme 0 yorum
Mehmet Akif Er
    Mehmet Akif Ersoy Said Paşa İmâmı Şiiri Coşar âvîzeler artık, köpürür kandiller;Bu ışık çağlayanından bütün âfâk inler!Yalının cebhesi, Ülker gibi, baştan başa nûr;Nîm açık pencereler, reng ü ziyâdan mahmûr.Al, yeşil, mâvi fenerlerle donanmış kıyılar;Serv-i sîmînler atılmış suya, titrer par par.Dalgalardan seken üç çifte kayıklar sökerek,...

Mehmet Akif Ersoy Şark Şiiri

Cigdem Şiirler 17.Eyl.2019 4 görüntülenme 0 yorum
Mehmet Akif Er
  Mehmet Akif Ersoy Şark Şiiri Musallat, hiç göz açtırmaz da Garb’ın kanlı kâbûsu,Asırlar var ki, İslâm’ın muattal, beyni, bâzûsu.«Ne gördün, Şark’ı çok gezdin? » diyorlar. Gördüğüm: Yer yer,Harâb iller; serilmiş hânümanlar; başsız ümmetler;Yıkılmış köprüler; çökmüş kanallar; yolcusuz yollar;Buruşmuş çehreler; tersiz alınlar;...

Mehmet Akif Ersoy Necid Çöllerinde Şiiri

Cigdem Şiirler 17.Eyl.2019 3 görüntülenme 0 yorum
Mehmet Akif Er
    Mehmet Akif Ersoy Necid Çöllerinde  Şiiri   Yâ Nebi...Şu halime bakNasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın,Benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın.Hârimi Pâkine can atmak istedim durdum,Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum.Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar,Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var.Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak,Önümde durmadı artık ne hanum...

Mehmet Akif Ersoy Hasta Şiiri

Cigdem Şiirler 17.Eyl.2019 2 görüntülenme 0 yorum
Mehmet Akif Er
    Mehmet Akif Ersoy Hasta  Şiiri "Vak'a Halkalı Zira: at Mektebi' nde geçmişti" - Bence Doktor, onu siz soyarak dinleyiniz;Hastalık çünkü değil öyle ehemmiyetsiz.Sade bir nezle-i sadriyyemi illet? Nerede?Çocuğun hali fenalaştı son günlerde,Ameliyata çıkarken sınıf on gün evvel,Bu da gelmez mi? Dedim 'Kim dedi, oğlum sana gel?Nöbet üstünde adam kaçmalı yorgunluktan;Hadi yavrum, hadi söz dinle de bir ...

Mehmet Akif Ersoy Tükürün Şiiri

Cigdem Şiirler 17.Eyl.2019 2 görüntülenme 0 yorum
Mehmet Akif Er
  Mehmet Akif Ersoy Tükürün Şiiri   Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım:Elemim bir yüreğin kârı değil paylaşalım: Ne yapıp ye'simi kahreyleyeyim bilmem ki?Öyle dehşetli muhîtimde dönen mâtem ki! Ah! Karşımda vatan nâmına bir kabristanYatıyor şimdi Nasıl yerlere geçmez insan? Şu mezarlar ki, uzanmış gidiyor, ey yolcu,Nereden başladı yükselmeye, bak, nerede ucu! Bu ne hicrân-ı müebbed, bu ne hüsrâ...

147 Yorum

1246 Sözler

27 Üye

48 Ziyaretçi