Muallim Naci Biyografisi

Cigdem Biyografiler 20.Kas.2019 38 görüntülenme 0 yorum

muallım nacı

 

 

Muallim Naci Biyografisi

Değerli okurlarımız,  yazar, şair, öğretmen ve eleştirmen olan, Aruz veznini Türkçeye kusursuzca uygulamak için çalışan  Tanzimat dönemi şairlerinden Muallim Naci yı tanıyalım.

 

 

 

Muallim Naci 1850 yılında İstanbul’da doğdu. Asıl adı Ömer’dir. Babasının ölümü üzerine dayısının yanına Varna’ya gitti. Orada medrese öğrenimi gördü. Varna Rüştiyesi’nde öğretmenlik yaptı. Sait Paşa’nın özel kâtibi olarak Rumeli ve Anadolu’nun birçok kentini dolaştı. İstanbul’a geldi. Memuriyetten istifa etti. Ahmet Mithat Efendi’nin önerisiyle Tercüman-ı Hakikat gazetesinde edebiyat sayfasını yönetmeye başladı.

Ahmet Mithat Efendi tarafından Tercüman-ı Hakikat’i eski edebiyat yazılarının sözcüsü durumuna getirmekle suçlanınca istifa etti. Başka gazetelerde çalıştı. Galatasaray Lisesi ve Mekteb-i Hukuk’ta edebiyat öğretmeni olarak çalıştı. Yaşadığı dönemde, Recaizade Mahmut Ekrem ekolüne karşı klasik edebiyatı savundu. Recaizade Mahmut Ekrem’in Zemzeme adlı şiir kitabına karşılık “Demdeme” adlı eleştiriyi kaleme aldı. Aruzu Türkçeye ustalıkla uygulamıştır.

Servetifünun sanatçılarını etkiledi. Şiirinin yanında edebiyat tarihi ve sözlük çalışmalarıyla da ilgi çekti. Sanatçı, daha sonraki yaşamında Yeni edebiyatı tümüyle kabullenecek ve Batılı anlamda başarılı edebiyat örnekleri verecektir.
 
 
 
 
 
 
 
Edebi Kişiliği
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Tanzimatçılarla aynı dönemde yaşamasına rağmen sanat anlayışı bakımından onlardan ayrılır.
 • Eski şiirin temsilcisi olarak tanınmasına rağmen Batılı şiir tarzında başarılı örnekler yazmıştır.
 • Türk edebiyatında eski-yeni tartışmasında eski edebiyat taraftarlarının öncüsü olmuştur. Gelenekçi şiir anlayışının temsilcisidir.
 • Şiirlerinde yalın ve sade bir Türkçe kullanmıştır.
 • Halk edebiyatı nazım biçimlerinden faydalanmıştır.
 • Şiirlerinde yalnızlık, gurbet, doğa, karamsarlık ve milli duyguları işlemiştir.
 • Aruz ölçüsünü kullanmıştır.
 • Köyden söz eden ilk şiiri yazmıştır. (Köylü Kızların Şarkısı)
 • Çocukluk anılarını anlatırken sade bir dil kullanmış ve en sade Tanzimat nesrini o yazmıştır.
 • Recaizade Mahmut Ekrem’le girdiği kafiye tartışmasıyla tanınır. Ekrem’in “kulak için kafiye” anlayışına karşı “göz için uyak” anlayışını benimsemiştir.
 • Muallim Naci eski-yeni tartışmalarından “Demdeme” başlıklı yazılarında Recaizade Mahmut Ekrem’in “Zemzeme”lerine karşılık görüşler beyan eder. Bu tartışmaya “abes-muktebes” tartışması da denmiştir.

Eserleri

Şiir Kitapları

 • Ateş-pâre
 • Şerâre
 • Füruzân
 • Sünbüle
 • Yadigâr-ı Nâci
 • Terkîb-i Bend
 • Mirât-ı Bedâyî

Manzum Destanlar

 • Gazi Ertuğrul Bey
 • Musa Bin Ebu’l Gazan yahut Hamiyyet

Roman

 • Mehmed Muzaffer Mecmuası

Tiyatro

 • Heder

Mektup

 • Yazmış Bulundum
 • İntikad
 • Muhaberât ve Muhaverât

Hatıra

 • Ömer’in Çocukluğu

Eleştiri

 • Demdeme

Dil Çalışmaları

 • Lügat-i Nacî Kamus-i Osmanî
 • Edebiyat-İnceleme Araştırma
 • lstılahât-ı Edebîyye

ŞİİR:

 • Terkib-i Bend-i Muallim Naci
 • Ateşpare (1883)
 • Şerâre (1884)
 • Fürûzan (1885)
 • Sümbüle (1889)
 • Yadigâr-ı Naci

ELEŞTİRİ:

 • Muallim (1886)
 • Demdeme (1886)

ANI:

 • Medrese Hatıraları (1885)
 • Ömer'in Çocukluğu (1890-1969)

SÖZLÜK:

 • Lügat-ı Naci (1891-1978)

ARAŞTIRMA:

 • Osmanlı Şairleri (1890-1986)
 • İstilahât-ı Edebiyye (1890-1984)
 • Esâmi (1890)

MEKTUP:

 • Muhaberat ve Muhaverat (1884)
 • Şöyle Böyle (1884)
 • Mektuplarım (1886)

OYUN:

 • Heder (ölümünden sonra, 1908)
Yorumlar
Bu yazıya yorum yapan ilk kişi sen ol.

147 Yorum

1243 Sözler

26 Üye

30 Ziyaretçi